Porady tygodnia

1.Kto od 1 września musi obowiązkowo zarejestrować się do VAT

Od 1 września br. zostanie ograniczona możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów. Z tego zwolnienia nie będą mogli korzystać podatnicy, bez względu na wysokość sprzedaży, gdy prowadzą sklepy internetowe m.in. z preparatami kosmetycznymi, komputerami, sprzętem gospodarstwa domowego. Zakaz korzystania ze zwolnienia będzie dotyczył również sklepów stacjonarnych sprzedających części samochodowe i do motocykli. Ze zwolnienia nie skorzystają także podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu. Oznacza to obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R lub jego aktualizacji zasadniczo do 31 sierpnia 2019 r.

W art. 113 ust. 13 ustawy o VAT jest wykaz towarów i usług, których świadczenie powoduje, że podatnik nie może korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość sprzedaży (do 200 000 zł). Od 1 września br. wykaz ten zostanie poszerzony. To oznacza, że kolejna grupa podatników straci prawo do zwolnienia i będzie musiała obowiązkowo zarejestrować się do VAT.

Pierwsza grupa to podatnicy, którzy prowadzą sklepy internetowe i sprzedają towary wymienione w 4 grupowaniach PKWiU(zob. tabela). Ustawodawca definiuje tę sprzedaż jako sprzedaż w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie.

Towary, których sprzedaż przez Internet powoduje utratę prawa do zwolnienia

Lp

Nazwa towaru w grupowaniu PKWiU

Nr PKWiU

Przykładowy wykaz towarów

1

Preparaty kosmetyczne i toaletowe

PKWiU 20.42.1

– perfumy i wody toaletowe

– kosmetyki do makijażu ust i oczu

– kosmetyki do manicure i pedicure

– pudry kosmetyczne lub toaletowe

– preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry (włączając preparaty do opalania), gdzie indziej niesklasyfikowane

– szampony, lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów

– płyny do włosów i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, gdzie indziej niesklasyfikowane

– preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania protez), nić dentystyczna

– preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu

– dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe

– preparaty do kąpieli

– pozostałe wyroby kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

2

Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne

PKWiU 26

– elektroniczne układy scalone

– komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych

– części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych

– urządzenia elektryczne dla telefonii i telegrafii; wideofony

– anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych

– urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne tym podobne i części do tych urządzeń

– odbiorniki radiowe i odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu bądź odtwarzania dźwięku lub obrazu

– urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu

– mikrofony, głośniki, urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii i radiotelegrafii

– konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem

– instrumenty i przyrządy nawigacyjne, meteorologiczne, geofizyczne itp.

– termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli

– zegarki i zegary, z wyłączeniem ich mechanizmów i części, mechanizmy zegarkowe i zegarowe oraz ich części

– urządzenia napromieniowujące, sprzęt elektromedyczny i elektroterapeutyczny

– sprzęt fotograficzny i jego części oraz pozostałe instrumenty optyczne i ich części

3

Urządzenia elektryczne i nieelektryczne sprzętu gospodarstwa domowego

PKWiU 27

– silniki elektryczne, prądnice i transformatory

– aparatura rozdzielcza i sterownicza energii elektrycznej

– baterie i akumulatory

– kable światłowodowe

– sprzęt oświetleniowy elektryczny

– chłodziarki i zamrażarki; pralki; koce elektryczne; wentylatory

– golarki, depilatory i maszynki do strzyżenia włosów, z własnym silnikiem elektrycznym

– suszarki do włosów lub rąk, elektrotermiczne; żelazka elektryczne

– podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe

– urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania gleby, elektryczne

– kuchenki mikrofalowe

– pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia

– sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i ogrzewania, nieelektryczny

4

Maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane

(PKWiU 28)

– silniki

– turbiny pompy

– pompy

Szczegółowy wykaz towarów znajdujących się we wskazanych grupowaniach PKWiU 2008 znajdziemy na stronie https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/ lub w Inforlex w zakładce Pomoce dla Profesjonalistów.

Ponadto gdy towary wymienione w tabeli będą sprzedawane w sklepach stacjonarnych, podatnik nie traci prawa do zastosowania zwolnienia.

Druga grupa to podatnicy sprzedający hurtowo i detalicznie (również w sklepie internetowym) części do:

  • pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
  • motocykli (PKWiU 45.4).

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu:

W przypadku obrotu częściami do pojazdów samochodowych i motocykli objęcie wyłączeniem nie tylko tzw. sprzedaży internetowej jest uzasadnione szeroką skalą oszustw również i w przypadku handlu stacjonarnego.

Powstaje pytanie, czy ze zwolnienia będą mogli korzystać np. mechanicy, którzy w ramach usługi sprzedają klientowi części. W tym przypadku należy uznać, że takie prawo będzie przysługiwało. Dostawa części samochodowych w ramach usług naprawy powinna być dla celów VAT traktowana jak składnik jednego kompleksowego świadczenia, jakim jest dokonanie naprawy. Element składowy tego świadczenia, tj. części zamienne, ma dla zleceniodawców poboczne znaczenie w świetle celu głównego. Nie można go w racjonalny sposób osiągnąć inaczej, niż przez nabycie kompleksowej usługi, mającej doprowadzić pojazd do stanu używalności.

Ponadto od 1 września br. płacąc za te towary trzeba bedzie obowiązkowo stosować split payment, gdy należność ogółem za fakturę przekroczy 15 000 zł.

Trzecia grupa to podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu. Oni również zostaną pozbawieni prawa do zwolnienia podmiotowego.

Nowe regulacje będą miały zastosowanie od dostaw dokonanych od 1 września br. Jeśli do końca sierpnia została pobrana zaliczka. Zastosowanie znajdzie art. 41 ust. 14h w zw. z ust. 14f ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że zaliczka otrzymana przed utratą zwolnienia korzysta ze zwolnienia. Opodatkowaniu podlegać będzie ewentualnie pozostała część wynagrodzenia jeśli zostanie wpłacona już we wrześniu br. Sklepy ustalając wynagrodzenie powinny wziąć to pod uwagę.

Przykład

Podatnik prowadzi sklep internetowy ze sprzętem AGD. Do końca sierpnia br. korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Klient wpłacił zaliczkę 30 sierpnia br. Towar został wystały 2 września. Dostawa ta jest zwolniona z VAT.

Przykład

Podatnik prowadzi sklep internetowy ze sprzętem AGD. Do końca sierpnia br. korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Klient wpłacił 50% zaliczki 30 sierpnia br. Pozostała część będzie zapłacona przy odbiorze. Towar został wystały 2 września. W takim przypadku zaliczka korzysta ze zwolnienia. Natomiast pozostała część zapłaty będzie opodatkowana stawką 23%.

2.Prawie 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Założenie działalności gospodarczej, utworzenie miejsca pracy, czy bezpłatne usługi szkoleń i doradztwa – to przedsięwzięcia, które można sfinansować dzięki pożyczce z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. W tym roku na ten cel udostępnione będzie nawet 110 mln zł. Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a zarządza nimi Bank Gospodarstwa Krajowego.

Do Instytucji finansujących w całym kraju trafiła już nowa pula środków na pożyczki z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. O nisko oprocentowane pożyczki na założenie własnej działalności gospodarczej mogą ubiegać się studenci, absolwenci, bezrobotni w tym osoby powracające z zagranicy oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych. Z programu mogą skorzystać także m.in. żłobki i kluby dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

Dzięki nisko oprocentowanej pożyczce z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” można również sfinansować utworzenie i wyposażenie miejsca pracy. Pożyczkobiorcy mogą również skorzystać z bezpłatnych usług szkoleń i doradztwa.

– Na utworzenie własnej działalności gospodarczej oferujemy pożyczki do wysokości blisko 99 tys. zł z okresem spłaty 7 lat i preferencyjnym oprocentowaniem w wysokości 0,18 albo 0,44 proc. Przy czym to niższe oprocentowanie jest dostępne dla podmiotów, które świadczą usługi związane z rehabilitacją czy opieką nad małymi dziećmi w postaci żłobków lub klubów dziecięcych – podkreśla Magdalena Typa. – Przedsiębiorstwa, które chciałyby zatrudnić osobę bezrobotną, mogą skorzystać z pożyczki do kwoty 29 tys. zł z okresem spłaty do 3 lat. To, co wyróżnia te dwie formy finansowania, to brak wkładu własnego i możliwość uzyskania finansowania do 100 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia tym finansowaniem.

Do tej pory do ponad 4,2 tys. nowych przedsiębiorców trafiło w sumie blisko 280 mln zł. Z programu mogą skorzystać też firmy, które chcą utworzyć nowe stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej, absolwenta bądź opiekuna osoby niepełnosprawnej. Dotychczas z takiej możliwości skorzystało 112 przedsiębiorstw, do których trafiło łącznie 2,7 mln zł.

– Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” sprawdza się bardzo dobrze i dlatego go kontynuujemy.– Wspiera on osoby, które pozostają bez pracy. Jest skierowany do grup, które tego wsparcia najbardziej potrzebują, czyli m.in. młodych, osób powracających do kraju czy opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie pracują. – mówi Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – W sytuacjach kryzysowych istnieje też możliwość umorzenia pożyczki, ale w tym celu zostać spełnione określone warunki – dodaje Stanisław Szwed.

Jak podkreśla, największym do tej pory zainteresowaniem cieszą się pożyczki pozyskiwane przez osoby, które chcą utworzyć miejsce pracy dla samych siebie i założyć własną działalność gospodarczą. Do tej pory program przyczynił się już do utworzenia ponad 4 tys. mikrofirm.

– Na cały program przeznaczono ponad 500 mln zł. Z tej kwoty do zagospodarowania w tym roku jest 110 mln zł i znakomita większość została już udostępniona naszym partnerom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy i które oferują pożyczki na preferencyjnych warunkach – dodaje Magdalena Typa.

Aby ubiegać się o wsparcie, należy zwrócić się do instytucji współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, które pośredniczą w udzielaniu pożyczek. Są to Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz Fundacja Rozwoju Śląska. Natomiast BGK prowadzi w tej chwili postępowanie przetargowe na wybór kolejnych pośredników, co oznacza, że w ciągu kolejnych 2–3 miesięcy poszerzy się katalog instytucji oferujących wsparcie na preferencyjnych warunkach.

Więcej informacji: wsparciewstarcie.bgk.pl