Oferujemy Państwu w ramach usług podstawowych:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych dla osób prawnych min. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie spraw kadrowo płacowych i rozliczeń z ZUS,
 • organizację i nadzór księgowy w siedzibie klienta,
 • obsługę deklaracji intrastat.
Oferujemy Państwu w ramach usług dodatkowych:
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • pomoc przy rejestracji spółek prawa handlowego m.in. formalności z urzędami, sporządzenie projektu umowy spółki,
 • doradztwo finansowe i ekonomiczne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pomoc w pozyskiwaniu kapitału obcego – kredyty i ubezpieczenia,
 • przygotowywanie budżetów, biznesplanów oraz prowadzenie rachunkowości zarządczej i controllingu,
 • przygotowywanie analiz finansowych, raportów sprzedaży, raportów zarządczych.
Obsługujemy Klientów również w języku angielskim.

Zapraszamy do skorzystania z darmowych porad w biurze w Kaliszu w czwartki w godzinach od 14:00 do 16:00.

CENNIK

Ceny usług ustalane są indywidualnie z każdym Klientem i zależą między innymi od:
 • stosowanej formy księgowości i rozliczeń podatkowych,
 • formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
 • ilości dokumentów, liczby pracowników,
 • zakresu terytorialnego działalności,
 • sposobu odbioru dokumentów.
Cennik usług podstawowych:
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów od 60 zł
Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego od 60 zł
Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla osób fizycznych od 250 zł
Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla osób prawnych od 400 zł
Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i rozliczeń z ZUS od 15 zł
Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej bezpłatnie
Odbiór dokumentów w siedzibie Klienta gratis!!!